لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • کت مردانه

  کت مردانه

  جنس خدمت قیمت
  کت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کت و شلوار مردانه

  کت و شلوار مردانه

  جنس خدمت قیمت
  کت و شلوار مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کفش مردانه

  کفش مردانه

  جنس خدمت قیمت
  کفش مردانه
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کفش جیر/چرم/نبوک مردانه

  کفش جیر/چرم/نبوک مردانه

  جنس خدمت قیمت
  کفش جیر/چرم/نبوک مردانه
  شستشو و اتو بخار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • تی شرت مردانه

  تی شرت مردانه

  جنس خدمت قیمت
  تی شرت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۹,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • سویی شرت مردانه

  سویی شرت مردانه

  جنس خدمت قیمت
  سویی شرت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شلوار گرمکن ورزشی

  شلوار گرمکن ورزشی

  جنس خدمت قیمت
  شلوار گرمکن ورزشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • کاپشن ورزشی

  کاپشن ورزشی

  جنس خدمت قیمت
  کاپشن ورزشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • اورکت پوست/جیر/چرم

  اورکت پوست/جیر/چرم

  جنس خدمت قیمت
  اورکت پوست/جیر/چرم
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • بارانی

  بارانی

  جنس خدمت قیمت
  بارانی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • بلوز

  بلوز

  جنس خدمت قیمت
  بلوز
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیراهن مردانه

  پیراهن مردانه

  جنس خدمت قیمت
  پیراهن مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • اورکت

  اورکت

  جنس خدمت قیمت
  اورکت
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شلوارمردانه

  شلوارمردانه

  جنس خدمت قیمت
  شلوارمردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پالتو مردانه

  پالتو مردانه

  جنس خدمت قیمت
  پالتو مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
تلفن تماس 02144668835 پشتیبانی آنلاین