لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • لباس عروس

  لباس عروس

  جنس خدمت قیمت
  لباس عروس
  شستشو و اتو بخار
  توافقی
 • شلوار زنانه

  شلوار زنانه

  جنس خدمت قیمت
  شلوار زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کت زنانه

  کت زنانه

  جنس خدمت قیمت
  کت زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • اورکت پوست/جیر/چرم زنانه

  اورکت پوست/جیر/چرم زنانه

  جنس خدمت قیمت
  اورکت پوست/جیر/چرم زنانه
  شستشو و اتو بخار
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • مانتو

  مانتو

  جنس خدمت قیمت
  مانتو
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • کفش زنانه

  کفش زنانه

  جنس خدمت قیمت
  کفش زنانه
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کفش مجلسی زنانه

  کفش مجلسی زنانه

  جنس خدمت قیمت
  کفش مجلسی زنانه
  شستشو و اتو بخار
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کیف زنانه

  کیف زنانه

  جنس خدمت قیمت
  کیف زنانه
  شستشو و اتو بخار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چادر

  چادر

  جنس خدمت قیمت
  چادر
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • تی شرت زنانه

  تی شرت زنانه

  جنس خدمت قیمت
  تی شرت زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۹,۰۰۰ تومان
 • لباس مجلسی

  لباس مجلسی

  جنس خدمت قیمت
  لباس مجلسی
  شستشو و اتو بخار
  توافقی
 • سویی شرت زنانه

  سویی شرت زنانه

  جنس خدمت قیمت
  سویی شرت زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • مقنعه

  مقنعه

  جنس خدمت قیمت
  مقنعه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۶,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان
 • روسری

  روسری

  جنس خدمت قیمت
  روسری
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۷,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان
 • شال

  شال

  جنس خدمت قیمت
  شال
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۹,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان
 • دامن ساده

  دامن ساده

  جنس خدمت قیمت
  دامن ساده
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • دامن پلیسه

  دامن پلیسه

  جنس خدمت قیمت
  دامن پلیسه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیراهن زنانه

  پیراهن زنانه

  جنس خدمت قیمت
  پیراهن زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • بلوز پولکدوزی

  بلوز پولکدوزی

  جنس خدمت قیمت
  بلوز پولکدوزی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • بلوز زنانه

  بلوز زنانه

  جنس خدمت قیمت
  بلوز زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • پالتو زنانه

  پالتو زنانه

  جنس خدمت قیمت
  پالتو زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پانچو زنانه

  پانچو زنانه

  جنس خدمت قیمت
  پانچو زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن تماس 02144668835 پشتیبانی آنلاین