لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • پالتو زنانه

  پالتو زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پالتو زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پانچو زنانه

  پانچو زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پانچو زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • لباس عروس

  لباس عروس

  جنسخدمتقیمت
  لباس عروس
  شستشو و اتو بخار
  توافقی
 • کت زنانه

  کت زنانه

  جنسخدمتقیمت
  کت زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اورکت پوست/جیر/چرم زنانه

  اورکت پوست/جیر/چرم زنانه

  جنسخدمتقیمت
  اورکت پوست/جیر/چرم زنانه
  شستشو و اتو بخار
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • مانتو

  مانتو

  جنسخدمتقیمت
  مانتو
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  خیاطی و تعمیرات
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  توافقی
 • چادر

  چادر

  جنسخدمتقیمت
  چادر
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • تی شرت زنانه

  تی شرت زنانه

  جنسخدمتقیمت
  تی شرت زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • لباس مجلسی

  لباس مجلسی

  جنسخدمتقیمت
  لباس مجلسی
  شستشو و اتو بخار
  توافقی
 • سویی شرت زنانه

  سویی شرت زنانه

  جنسخدمتقیمت
  سویی شرت زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • دامن ساده

  دامن ساده

  جنسخدمتقیمت
  دامن ساده
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • دامن پلیسه

  دامن پلیسه

  جنسخدمتقیمت
  دامن پلیسه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • کاپشن زنانه

  کاپشن زنانه

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بارانی زنانه

  بارانی زنانه

  جنسخدمتقیمت
  بارانی زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • شلوار زنانه

  شلوار زنانه

  جنسخدمتقیمت
  شلوار زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  خیاطی و تعمیرات
  رنگرزی
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  توافقی
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • کت و دامن

  کت و دامن

  جنسخدمتقیمت
  کت و دامن
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • بلوز پولکدوزی

  بلوز پولکدوزی

  جنسخدمتقیمت
  بلوز پولکدوزی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیراهن زنانه

  پیراهن زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پیراهن زنانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • بلوز زنانه

  بلوز زنانه

  جنسخدمتقیمت
  بلوز زنانه
  خیاطی و تعمیرات
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  توافقی
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن تماس 02144668835 پشتیبانی آنلاین