لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • روبالشی

  روبالشی

  جنس خدمت قیمت
  روبالشی
  شستشو و اتو بخار
  ۸,۰۰۰ تومان
 • حوله تن

  حوله تن

  جنس خدمت قیمت
  حوله تن
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • حوله حمام

  حوله حمام

  جنس خدمت قیمت
  حوله حمام
  شستشو و اتو بخار
  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • حوله صورت

  حوله صورت

  جنس خدمت قیمت
  حوله صورت
  شستشو و اتو بخار
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • پتو بچه گانه

  پتو بچه گانه

  جنس خدمت قیمت
  پتو بچه گانه
  شستشو و اتو بخار
  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • ملحفه

  ملحفه

  جنس خدمت قیمت
  ملحفه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پتو یکنفره

  پتو یکنفره

  جنس خدمت قیمت
  پتو یکنفره
  شستشو و اتو بخار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پتو دونفره

  پتو دونفره

  جنس خدمت قیمت
  پتو دونفره
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • لحاف یکنفره (پشم شیشه)

  لحاف یکنفره (پشم شیشه)

  جنس خدمت قیمت
  لحاف یکنفره (پشم شیشه)
  شستشو و اتو بخار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • لحاف دونفره (پشم شیشه )

  لحاف دونفره (پشم شیشه )

  جنس خدمت قیمت
  لحاف دونفره (پشم شیشه )
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بالش معمولی(پشم شیشه- الیاف)

  بالش معمولی(پشم شیشه- الیاف)

  جنس خدمت قیمت
  بالش معمولی(پشم شیشه- الیاف)
  شستشو و اتو بخار
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بالش پر

  بالش پر

  جنس خدمت قیمت
  بالش پر
  شستشو و اتو بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
تلفن تماس 02144668835 پشتیبانی آنلاین